Biblioteka „Ravnokotarski Cvit“ svoje ime zahvaljuje naslovu slavnoga djela hrvatskoga gramatičara i istaknutoga pastoralca i katehetičara, ravnokotarskoga fratra fra Tome Babića (Velim, oko 1680. – Šibenik, 1750.) „Cvit razlika mirisa duhovnoga“ (Mleci, 1726., 1. izd.), koje se u narodu nazivalo također „Babuša“ ili „Babićev katekizam“. Babićev „Cvit“ obrađuje ne samo kršćanske teme nego i doprinosi općem kulturnom uzdizanju naroda, a pisan je u prozi i stihovima privlačnim i razumljivim stilom tako da je postao dio narodne baštine. Babić među prvima uvodi deseterac u umjetničku poeziju te time utire put Grabovcu i Kačiću. „Cvit“ je doživio osam izdanja i bio svojevrsni „bestseller” (uspješnica) kroz dva stoljeća.
Na tom tragu želja osnivača i urednika biblioteke „Ravnokotarski Cvit“ je da i knjige koje se objavljuju u toj biblioteci, s jedne strane, promoviraju ljudske i kršćanske vrjednote te da, s druge strane, što više uđu u narod i tu zažive, da se čitaju i postanu dio opće kulturne baštine, pa makar i daleko manje od Babićevog „Cvita“.

U biblioteci su do sada objavljeni sljedeći naslovi:

 1. Stipe Nimac, Mučenik fra Anselmo Kamber i stradalaštvo Crkve u Hrvata (1941.-1995.), Benkovac 1995.
 2. Franjo Nimac, Čobanovanje. Život i tradicije pastira dalmatinske Zagore na bosanskim planinama, Benkovac 1996.
 3. Joja Ricov, Karine rano nam u zjeni, Benkovac 1996.
 4. Stipe Nimac - Vedrana Delonga, Lepuri. Stanovništvo i kulturno-povijesni spomenici, Lepuri 1997.
 5. Emin Armano, Don Petar Nakić (Pietro Nacchini) utemeljitelj mletačko-dalmatinske graditeljske škole orgulja, Bulić 1998.
 6. Adolf Polegubić, Laici u Crkvi i društvu u Hrvatskoj od 1900. Njihova duhovnost, crkvena i društvena pozicija i njihove institucije na temelju prosudbe Drugog vatikanskog sabora, Lepuri 1999.
 7. Stipe Nimac, Zahtjevi praktične teologije u hrvatskoj Crkvi, Lepuri 2001.
 8. Stipe Nimac (ur.), Martinjski zazivi Lepura, Lepuri 2001.
 9. Anđelko Vrsaljko, Biti kamen taj, Lepuri 2001.
 10. Radoslav Katičić, Učitelji s Visovca. Ravni Kotari u povijesti hrvatskoga književnog jezika, Lepuri 2002.
 11. Adolf Polegubić, Tragovi, Lepuri 2002.
 12. Stipe Nimac, Ravnokotarski fratar Mile Mamić, hrvatski junak i kršćanski mučenik u Domovinskom ratu, Lepuri 2002.
 13. Josip Klarić, Hrvatsko iseljeništvo u Njemačkoj na pragu asimilacije, Lepuri 2002.
 14. Šime Nimac, Evangelizacija kulture, Lepuri 2003.
 15. Hrvojka Mihanović Salopek, Tihi pregaoci visovačko-skradinskog područja. Doprinos franjevaca hrvatskoj himnodiji i duhovnoj književnosti, Split 2004.
 16. Tomislav Brekalo, Župa Svih svetih Piramatovci. Povijesno-pastoralni vodič, Piramatovci 2004.
 17. Mile Mamić, Hrvatsko kršćansko nazivlje. Članci i rasprave, Lepuri - Split 2004.
 18. Norbert Mette, Katolička pastoralna teologija. Praktična teologija nekoć i danas, Lepuri-Split 2004.
 19. Petar Klarić, Caritas župe sv. Ante u Kninu, Knin - Split 2005.
 20. Ante Periša, Putokaz kroz hrvatske svjetove, Lepuri - Split 2007.
 21. Stipe Nimac, Pastoral grada, Lepuri 2008.
 22. Stipe Nimac - Bruno Seveso, Praktična teologija. Profil jedne teološke discipline s osvrtom na njezine zadaće u hrvatskoj Crkvi i društvu, Lepuri 2009.
 23. Jelena Brezić, Ljubav i vjerovanje, Lepuri 2010.
 24. Ante Nimac, Glêd, Lepuri 2010.
 25. Stipe Nimac - Stephanie Klein, Metoda u praktičnoj teologiji, Lepuri 2010.
 26. Mate Milas, On mi se smiješi s križa, Lepuri 2011.
 27. Stipe Nimac - Brigita Perše, Župa u povijesnim mijenama, "Ravnokotarski Cvit", Lepuri 2013.
 28. Branka Mlinar, Vukovar istini pripada, Lepuri 2015.
 29. Brigita Perše, Menadžment u Crkvi. Vodstvo i organizacija crkvenih zajednica, Lepuri, 2015.
 30. Stipe Nimac (ur.), Isukrst Lepurski, Lepuri, 2016.
 31. Stipe Nimac (ur.), Praktična teologija danas, Stanje i perspektive, "Ravnokotarski Cvit", Knjiga 31, Lepuri, 2016. str. 260.
 32. Norbert Mette – Stipe Nimac, Praktična teologija. Noviji razvojni pravci i pastoralna paradigma, Biblioteka "Ravnokotarski Cvit", Knjiga 32., Lepuri 2016.
 33. Fra Nikola Dominis, U svijetu male braće, Lepuri 2017.
 34. Stipe Nimac (ur.), Franjevački himni na Trsteniku, Ravnokotarski Cvit“, Knjiga 34. Split-Trstenik, 2017. str. 64.
 35. Fra Ivan Šarčević, Pastoralna teologija od Andrića do Bezića. Prikaz hrvatskih udžbenika pastoralne teologije 19. i 20. stoljeća, Biblioteka "Ravnokotarski Cvit", Knjiga 35, Split - Trstenik 2018. str. 90.
 36. Stipe Nimac (ur.), Sveta Elizabeta u Splitu na Trsteniku, Biblioteka „Ravnokotarski Cvit“, Knjiga 36., Split – Trstenik 2019., str. 250.
 37. Stipe Nimac (ur.), Tri duhovne skladbe sv. Elizabeti, Biblioteka „Ravnokotarski Cvit“, Knjiga 37. Split – Trstenik 2020. str. 60.