Zahtjevi praktične teologije u Hrvatskoj crkvi

Stipe Nimac

Lepuri 2001.(191 stranica),
ISBN 953-96517-0-6


Kazalo

Predgovor


 

Kazalo

Predgovor - Bono Zvonimir Sagi 5
Šlo je praktična teologija 9
Tradicija kao pastoralno poslanje i aggiornamento 19
Mjesto mladih u župskoj zajednici 35
Mladi aktivni subjekti kateheze 53
Pedagoški pomaci i mjesto vjeronauka u Novom sustavu osnovnoga
i srednjega školstva u Republici Hrvatskoj 57
Studentska kateheza 77
Kateheza odraslih - prioritetni zadatak Hrvatske crkve 85
Odgoj župnih pastoralnih vijeća za dijakoniju 111
Pastoralno djelovanje u neredovitim situacijama prema
»Familiaris consortio« (br. 79-84) 117
Grad kao stjecište migracijskih tokova i izazov za pastoralni
rad u našoj Crkvi 137
Grad - izazov za pastoralni rad 159
Sport kao izazov, poziv i šansa za evangelizaciju 175